Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/09/2010 10:20 2 400/2008 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
14/09/2010 10:20 3 192/2010 Гражданско V съдия Чернев гр.д.
14/09/2010 10:15 1 578/2009 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
13/09/2010 13:30 6 257/2009 Наказателно V съдия Тодорова нохд
13/09/2010 13:00 5 195/2010 Наказателно V съдия Тодорова чнд
13/09/2010 11:15 3 319/2010 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
13/09/2010 11:15 4 536/2010 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
13/09/2010 10:45 2 500/2010 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
13/09/2010 10:00 1 38/2009 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
09/09/2010 15:00 8 207/2010 Наказателно І съдия Чернев нохд
09/09/2010 14:30 1 287/2009 Наказателно V - съдия Тодорова чнд
09/09/2010 13:30 7 188/2010 Наказателно І съдия Чернев нохд
09/09/2010 13:15 6 240/2009 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
09/09/2010 10:30 5 337/2009 Наказателно І съдия Чернев нохд
09/09/2010 10:20 4 161/2010 Наказателно І съдия Чернев нахд

Посещения:726662