Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/01/2012 13:30 10 368/2011 Наказателно І съдия Чернев нахд
17/01/2012 13:15 8 145/2011 Наказателно І съдия Чернев нахд
17/01/2012 13:00 5 906/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
17/01/2012 13:00 6 907/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
17/01/2012 13:00 7 798/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
17/01/2012 10:30 1 86/2011 Наказателно V съдия Тодорова нохд
17/01/2012 10:30 4 205/2011 Наказателно І съдия Чернев нохд
17/01/2012 10:15 2 309/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
17/01/2012 10:15 3 655/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
17/01/2012 10:00 1 563/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
16/01/2012 14:15 4 1084/2011 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
16/01/2012 13:45 5 940/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
16/01/2012 13:30 4 195/2011 Наказателно V съдия Тодорова нахд
16/01/2012 13:00 3 298/2011 Наказателно ІV съдия Петров нахд
16/01/2012 11:00 2 315/2011 Наказателно ІV съдия Петров нахд

Посещения:726663