Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/09/2010 13:30 6 59/2002 Наказателно І съдия Чернев нохд
30/09/2010 13:15 5 242/2010 Наказателно І съдия Чернев нахд
30/09/2010 11:30 5 253/2010 Наказателно V съдия Тодорова нохд
30/09/2010 11:00 4 383/2007 Наказателно V съдия Тодорова нохд
30/09/2010 10:30 3 603/2010 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
30/09/2010 10:30 4 153/2010 Наказателно І съдия Чернев нчхд
30/09/2010 10:15 2 512/2010 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
30/09/2010 10:15 3 121/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
30/09/2010 10:10 1 223/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
30/09/2010 10:10 2 221/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
30/09/2010 10:00 1 222/2010 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
16/09/2010 13:30 3 143/2010 Наказателно V съдия Тодорова нохд
16/09/2010 13:30 9 22/2005 Наказателно І съдия Чернев нохд
16/09/2010 13:15 7 565/2009 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
16/09/2010 13:15 8 330/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.

Посещения:719410