Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/01/2012 13:30 5 117/2011 Наказателно І съдия Чернев нохд
24/01/2012 13:15 3 373/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
24/01/2012 13:15 4 295/2011 Наказателно І съдия Чернев нчхд
24/01/2012 10:15 1 103/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
24/01/2012 10:15 2 121/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
23/01/2012 11:30 4 399/2011 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
23/01/2012 11:00 3 513/2010 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
23/01/2012 10:30 2 859/2011 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
23/01/2012 10:00 1 801/2011 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
20/01/2012 11:00 1 267/2009 Наказателно ІV съдия Неделчева нохд
19/01/2012 15:30 8 328/2011 Наказателно І съдия Чернев нохд
19/01/2012 14:00 6 101/2011 Наказателно V съдия Тодорова нчхд
19/01/2012 13:45 5 311/2003 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
19/01/2012 13:30 4 55/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
19/01/2012 13:30 7 220/2011 Наказателно І съдия Чернев нчхд

Посещения:726677