Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/01/2012 13:20 6 930/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
26/01/2012 13:15 5 19/2011 Наказателно І съдия Чернев нохд
26/01/2012 11:00 2 351/2010 Наказателно V съдия Тодорова нохд
26/01/2012 10:45 4 457/2009 Наказателно І съдия Чернев нохд
26/01/2012 10:30 1 433/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
26/01/2012 10:15 2 267/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
26/01/2012 10:15 3 866/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
26/01/2012 10:00 1 571/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
25/01/2012 14:00 4 505/2011 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
25/01/2012 13:30 3 209/2010 Наказателно V съдия Тодорова нохд
25/01/2012 13:00 2 856/2011 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
25/01/2012 13:00 3 466/2009 Наказателно ІV съдия Петров нохд
25/01/2012 11:00 1 1002/2010 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
25/01/2012 11:00 2 29/2011 Наказателно V съдия Тодорова нохд
25/01/2012 10:45 1 1073/2010 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.

Посещения:726665