Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
16/09/2010 11:15 6 218/2010 Наказателно І съдия Чернев чнд
16/09/2010 10:30 5 10/2010 Наказателно І съдия Чернев нахд
16/09/2010 10:20 4 331/2009 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
16/09/2010 10:15 2 577/2009 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
16/09/2010 10:15 3 248/2010 Наказателно І съдия Чернев нахд
16/09/2010 10:00 1 154/2010 Наказателно V съдия Тодорова нчхд
16/09/2010 10:00 1 159/2010 Наказателно І съдия Чернев чнд
14/09/2010 13:30 6 374/2009 Наказателно І съдия Чернев нохд
14/09/2010 13:15 5 269/2008 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
14/09/2010 11:00 1 287/2010 Наказателно V съдия Тодорова чнд
14/09/2010 11:00 4 255/2010 Наказателно І съдия Чернев нахд
14/09/2010 10:20 2 400/2008 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
14/09/2010 10:20 3 192/2010 Гражданско V съдия Чернев гр.д.
14/09/2010 10:15 1 578/2009 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
13/09/2010 13:30 6 257/2009 Наказателно V съдия Тодорова нохд

Посещения:694643