Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
02/04/2012 13:30 4 69/2012 Наказателно V съдия Тодорова нахд
02/04/2012 13:00 4 520/2009 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
02/04/2012 11:30 3 1305/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
02/04/2012 11:00 3 1082/2010 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
02/04/2012 10:30 2 956/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
02/04/2012 10:00 1 712/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
02/04/2012 10:00 1 342/2011 Наказателно ІV съдия Петров нахд
02/04/2012 10:00 2 343/2011 Наказателно ІV съдия Петров нахд
29/03/2012 15:00 5 710/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
29/03/2012 14:30 4 150/2009 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
29/03/2012 13:30 3 157/2011 Наказателно V съдия Тодорова нохд
29/03/2012 13:30 8 228/2012 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
29/03/2012 13:15 5 135/2012 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
29/03/2012 13:15 6 266/2012 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
29/03/2012 13:15 7 726/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.

Посещения:709297