Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
07/11/2012 10:30 2 843/2012 Гражданско ІV съдия Георгиев гр.д.
07/11/2012 10:00 1 965/2012 Гражданско ІV съдия Георгиев гр.д.
05/11/2012 14:00 4 1124/2012 Гражданско ІV съдия Георгиев гр.д.
05/11/2012 14:00 5 240/2011 Наказателно V съдия Тодорова нчхд
05/11/2012 13:00 3 637/2012 Гражданско ІV съдия Георгиев гр.д.
05/11/2012 13:00 4 433/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
05/11/2012 11:00 2 250/2012 Наказателно ІV съдия Георгиев нахд
05/11/2012 11:00 3 291/2012 Наказателно V съдия Тодорова нохд
05/11/2012 10:30 2 273/2012 Наказателно V съдия Тодорова нахд
05/11/2012 10:00 1 249/2012 Наказателно ІV съдия Георгиев нохд
05/11/2012 10:00 1 280/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
02/11/2012 14:00 6 1308/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
02/11/2012 13:30 5 1303/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
02/11/2012 13:15 4 755/2012 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
02/11/2012 10:15 2 279/2012 Наказателно V съдия Тодорова нахд

Посещения:659947