Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
01/02/2012 10:15 2 803/2010 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
01/02/2012 10:00 1 474/2011 Гражданско ІV съдия Петров гр.д.
31/01/2012 13:30 4 155/2011 Наказателно V съдия Тодорова нахд
31/01/2012 13:30 7 117/2011 Наказателно І съдия Чернев нохд
31/01/2012 13:15 6 295/2011 Наказателно І съдия Чернев чнд
31/01/2012 11:00 3 113/2011 Наказателно V съдия Тодорова нохд
31/01/2012 10:15 2 616/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
31/01/2012 10:15 3 121/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
31/01/2012 10:15 4 1148/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
31/01/2012 10:15 5 1069/2010 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
31/01/2012 10:00 1 267/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
31/01/2012 10:00 1 1134/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
31/01/2012 10:00 2 623/2011 Гражданско І съдия Чернев гр.д.
30/01/2012 14:30 6 746/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
30/01/2012 14:00 5 139/2010 Наказателно V съдия Тодорова нохд

Посещения:639110