Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
18/06/2019 10:20 2 234/2019 Гражданско I съдия Чернев искове за развод
18/06/2019 10:15 1 413/2018 Гражданско I съдия Чернев установителен иск
17/06/2019 13:30 1 292/2017 Наказателно IV съдия Георгиев квалифицирани с-ви на кражба
13/06/2019 14:30 8 285/2018 Наказателно V съдия Тодорова МВР
13/06/2019 13:45 7 135/2019 Наказателно V съдия Тодорова производ. по приложението на чл.78аНК
13/06/2019 13:30 6 61/2019 Наказателно V съдия Тодорова ДИТ
13/06/2019 11:00 4 130/2019 Наказателно I съдия Чернев управление на МПС в пияно с-ние
13/06/2019 10:50 3 121/2019 Наказателно I съдия Чернев БАБХ
13/06/2019 10:45 5 7/2019 Наказателно V съдия Тодорова обида и квалифицирана обида
13/06/2019 10:40 2 103/2019 Наказателно I съдия Чернев МВР
13/06/2019 10:30 1 145/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в ср. на изтър. по адм. ред
13/06/2019 10:30 4 139/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
13/06/2019 10:15 3 169/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове по КЗ
13/06/2019 10:00 2 241/2019 Гражданско V съдия Тодорова делба
13/06/2019 09:50 1 403/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове по СК

Посещения:659937