Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
10/12/2019 11:45 6 158/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производство по чл. 78а
10/12/2019 11:30 14 186/2019 Гражданско I съдия Чернев причиняване на телесна повреда
10/12/2019 11:00 2 232/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за развод
10/12/2019 11:00 3 298/2019 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
10/12/2019 11:00 4 605/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за развод
10/12/2019 11:00 5 615/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за развод
10/12/2019 11:00 10 255/2019 Наказателно I съдия Чернев клевета и квалифицирана клевета
10/12/2019 11:00 11 327/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
10/12/2019 11:00 12 345/2019 Гражданско I съдия Чернев производство по ЗЗДН
10/12/2019 10:45 1 923/2019 Гражданско IV съдия Георгиев производства по ЗЛС,ЗГР и други
10/12/2019 10:40 9 176/2019 Наказателно I съдия Чернев други адм. нак. х-р дела
10/12/2019 10:30 6 840/2017 Гражданско I съдия Чернев делба
10/12/2019 10:30 7 29/2019 Наказателно I съдия Чернев МВР
10/12/2019 10:30 8 90/2019 Наказателно I съдия Чернев МВР
10/12/2019 10:20 4 349/2019 Наказателно I съдия Чернев производства по чл. 78 а

Посещения:708898