Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
21/01/2020 10:20 2 963/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове по СК
21/01/2020 10:20 3 801/2019 Гражданско I съдия Чернев искове за обещетение от деликт
21/01/2020 10:15 1 335/2018 Гражданско I съдия Чернев установителен иск
21/01/2020 10:10 1 965/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове по СК
19/12/2019 11:30 10 331/2019 Наказателно I съдия Чернев други от адм. характер дела
19/12/2019 11:20 9 333/2019 Наказателно I съдия Чернев НАП
19/12/2019 11:00 8 181/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
19/12/2019 10:50 7 571/2016 Гражданско I съдия Чернев делба
19/12/2019 10:40 5 578/2017 Гражданско I съдия Чернев делба
19/12/2019 10:40 6 1133/2018 Гражданско I съдия Чернев административни производства
19/12/2019 10:30 3 698/2019 Гражданско I съдия Чернев административни производства
19/12/2019 10:30 4 758/2019 Гражданско I съдия Чернев искове за развод
19/12/2019 10:20 2 235/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
19/12/2019 10:15 1 353/2019 Наказателно I съдия Чернев производство по приложението на чл.78а
17/12/2019 11:15 11 181/2018 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние

Посещения:719368