Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
10/10/2019 11:00 9 162/2019 Наказателно I съдия Чернев клевета и квалифицирана клевета
10/10/2019 10:40 7 191/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
10/10/2019 10:40 8 365/2019 Гражданско I съдия Чернев искове за уст. вз. по издадена заповед
10/10/2019 10:30 5 208/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
10/10/2019 10:30 6 371/2019 Гражданско I съдия Чернев искове за уст. вз. по издадена заповед
10/10/2019 10:20 2 259/2018 Гражданско I съдия Чернев делба
10/10/2019 10:20 3 186/2019 Наказателно I съдия Чернев причиняване на телесна повреда
10/10/2019 10:20 4 236/2019 Гражданско I съдия Чернев делба
10/10/2019 10:15 1 527/2019 Гражданско I съдия Чернев искове за развод
10/10/2019 10:00 2 20/2018 Наказателно V съдия Тодорова вещно укривателство
10/10/2019 09:45 1 196/2018 Гражданско V съдия Тодорова делба
09/10/2019 15:00 6 233/2019 Наказателно V съдия Тодорова у-ние на МПС в пияно с-ние
09/10/2019 14:45 5 237/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
09/10/2019 14:30 4 236/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
09/10/2019 14:00 2 195/2019 Наказателно V съдия Тодорова производство по пр. на чл. 78аНК

Посещения:694603