Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
05/07/2019 10:30 4 347/2017 Наказателно I съдия Чернев квалифицирани с-ви на хулиганство
05/07/2019 10:20 2 413/2018 Гражданско I съдия Чернев установителен иск
05/07/2019 10:20 3 150/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
05/07/2019 10:15 1 133/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
04/07/2019 15:00 9 264/2018 Наказателно V съдия Тодорова управление на МПС в ср. на изт. по адм. ред
04/07/2019 14:00 9 181/2018 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
04/07/2019 13:15 8 550/2018 Гражданско V съдия Тодорова делба
04/07/2019 11:00 5 830/2018 Гражданско V съдия Тодорова иск за разваляни на договор
04/07/2019 11:00 6 12/2019 Гражданско V съдия Тодорова установителен иск
04/07/2019 11:00 7 71/2019 Наказателно V съдия Тодорова неплащане на издръжка
04/07/2019 11:00 8 348/2017 Наказателно I съдия Чернев средна телесна повреда
04/07/2019 10:40 6 284/2018 Наказателно I съдия Чернев МВР
04/07/2019 10:40 7 324/2019 Гражданско I съдия Чернев административни проидводства
04/07/2019 10:30 4 196/2018 Гражданско V съдия Тодорова делба
04/07/2019 10:30 5 709/2013 Гражданско I съдия Чернев установителен иск

Посещения:678902