Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
11/12/2018 10:00 2 554/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
05/12/2018 15:15 8 277/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
05/12/2018 15:00 7 255/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
05/12/2018 14:45 6 258/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
05/12/2018 14:15 5 266/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
05/12/2018 14:00 3 911/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
05/12/2018 14:00 4 1079/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
05/12/2018 13:30 2 220/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
05/12/2018 13:15 1 222/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
05/12/2018 13:00 1 171/2012 Наказателно IV съдия Георгиев нохд
04/12/2018 13:00 6 135/2017 Наказателно IV съдия Георгиев нчхд
04/12/2018 11:30 10 134/2017 Наказателно I съдия Чернев нчхд
04/12/2018 11:15 5 219/2014 Гражданско IV съдия Георгиев гр.д.
04/12/2018 11:00 1 165/2018 Гражданско IV съдия Георгиев гр.д.
04/12/2018 11:00 2 663/2018 Гражданско IV съдия Георгиев ч.гр.д.

Посещения:614896