Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
22/01/2020 11:00 3 409/2019 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
22/01/2020 11:00 4 484/2019 Гражданско IV съдия Георгиев делба
22/01/2020 11:00 5 579/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за вз. по изд. заповед за изп.
22/01/2020 11:00 6 647/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за вз. по изд. заповед за изп.
21/01/2020 11:00 5 669/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за развод
21/01/2020 11:00 6 751/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за развод
21/01/2020 11:00 7 148/2019 Наказателно I съдия Чернев лека телесна повреда
21/01/2020 11:00 7 833/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за развод
21/01/2020 11:00 8 977/2019 Гражданско IV съдия Георгиев производства по ЗЗДН
21/01/2020 10:50 4 909/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове по СК
21/01/2020 10:45 6 945/2018 Гражданско I съдия Чернев установителен иск
21/01/2020 10:30 3 921/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове по СК
21/01/2020 10:30 4 436/2019 Гражданско I съдия Чернев вещни искове
21/01/2020 10:30 5 728/2019 Гражданско I съдия Чернев искокове по изд. заповед за изп.
21/01/2020 10:20 2 949/2018 Гражданско I съдия Чернев делба

Посещения:719369