Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
16/07/2019 10:45 9 522/2019 Гражданско I съдия Чернев производства по ЗГР
16/07/2019 10:40 8 844/2014 Гражданско I съдия Чернев делба
16/07/2019 10:30 5 486/2019 Гражданско I съдия Чернев производства по ЗЗДН
16/07/2019 10:30 6 543/2019 Гражданско I съдия Чернев искова по СК
16/07/2019 10:30 7 551/2019 Гражданско I съдия Чернев производствоа по ЗГР
16/07/2019 10:20 4 523/2019 Гражданско I съдия Чернев производство по ЗГР
16/07/2019 10:00 1 280/2017 Гражданско I съдия Чернев делба
16/07/2019 10:00 2 413/2018 Гражданско I съдия Чернев установителен иск
16/07/2019 10:00 3 557/2019 Гражданско I съдия Чернев искове по СК
15/07/2019 11:00 1 196/2019 Наказателно I съдия Чернев престъпления против младежта
09/07/2019 11:00 3 183/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
09/07/2019 10:30 1 803/2018 Гражданско I съдия Чернев искове осн. на неоснователно обогатяване
09/07/2019 10:30 2 187/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
08/07/2019 11:00 2 511/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове по СК
08/07/2019 09:30 1 349/2019 Гражданско V съдия Тодорова производства по ЗЗДН

Посещения:678903