Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
15/10/2019 10:15 1 571/2016 Гражданско I съдия Чернев делба
15/10/2019 10:15 2 441/2017 Гражданско I съдия Чернев искове за недействителност на правни сделки
15/10/2019 10:15 3 563/2019 Гражданско I съдия Чернев производства по ЗЛС,ЗГР,ЗЗДетето и др.
11/10/2019 13:30 7 255/2019 Наказателно I съдия Чернев клевета и квалифицирана клевета
11/10/2019 11:30 6 239/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
11/10/2019 11:00 5 254/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
11/10/2019 10:50 4 259/2019 Наказателно I съдия Чернев производства по пр. на чл. 78а НК
11/10/2019 10:40 3 249/2019 Наказателно I съдия Чернев РДГ
11/10/2019 10:30 2 253/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
11/10/2019 10:20 1 699/2019 Гражданско I съдия Чернев искове по СК
10/10/2019 15:00 7 240/2019 Наказателно V съдия Тодорова ДИТ
10/10/2019 14:45 6 138/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове за уст. вз. по издадена заповед
10/10/2019 14:30 5 885/2018 Гражданско V съдия Тодорова установителен иск
10/10/2019 14:00 4 241/2019 Гражданско V съдия Тодорова делба
10/10/2019 13:30 3 223/2019 Наказателно V съдия Тодорова произвоство по пр. но чл. 78а

Посещения:694604