Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
11/12/2019 11:30 6 257/2019 Наказателно IV съдия Георгиев друг адм.х-тер дела
11/12/2019 11:30 6 367/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове по КЗ
11/12/2019 11:20 5 314/2019 Наказателно IV съдия Георгиев НАП
11/12/2019 11:15 4 310/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
11/12/2019 11:15 13 922/2019 Гражданско I съдия Чернев производство поЗЛС;ЗГР и други
11/12/2019 11:00 1 100/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
11/12/2019 11:00 2 207/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
11/12/2019 11:00 3 291/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
11/12/2019 11:00 3 938/2015 Гражданско V съдия Тодорова делба
11/12/2019 11:00 4 298/2019 Наказателно IV съдия Георгиев НАП
11/12/2019 10:45 2 497/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове за уст. вз. по изд. заповед за изп.
11/12/2019 10:00 1 313/2019 Наказателно V съдия Тодорова РИОСВ
10/12/2019 13:00 9 258/2019 Гражданско IV съдия Георгиев кражба
10/12/2019 12:45 8 287/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние
10/12/2019 12:30 7 359/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние

Посещения:708899