Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/06/2019 11:00 4 142/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
19/06/2019 11:00 5 156/2019 Наказателно IV съдия Георгиев други адм. от нак. характер дела
19/06/2019 10:00 1 167/2019 Наказателно V съдия Тодорова наушено непр. на жилище и коренспонд.
18/06/2019 11:30 5 1161/2018 Гражданско IV съдия Георгиев делба
18/06/2019 11:30 6 54/2019 Гражданско IV съдия Георгиев делба
18/06/2019 11:00 1 166/2018 Гражданско IV съдия Георгиев делба
18/06/2019 11:00 2 662/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
18/06/2019 11:00 3 1083/2018 Гражданско IV съдия Георгиев вещни искове
18/06/2019 11:00 4 298/2018 Гражданско IV съдия Георгиев делба
18/06/2019 10:40 6 301/2018 Наказателно I съдия Чернев МВР
18/06/2019 10:40 7 74/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в ср.на изтър.по адм ред
18/06/2019 10:40 8 123/2019 Наказателно I съдия Чернев I-с-ви на придоб. и държ. на наркотични в-ва
18/06/2019 10:30 3 79/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
18/06/2019 10:30 4 97/2019 Наказателно I съдия Чернев произв. по приложението на чл.78аНК
18/06/2019 10:30 5 345/2019 Гражданско I съдия Чернев производства по ЗЗДН

Посещения:659938