Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
28/01/2020 11:00 4 775/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за трудово възнаграждение
28/01/2020 10:30 4 486/2019 Гражданско I съдия Чернев производство по ЗЗДН
28/01/2020 10:20 3 352/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
28/01/2020 10:15 2 375/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
28/01/2020 10:00 1 907/2019 Гражданско I съдия Чернев искове за защита с/у незак.у-ние
23/01/2020 11:30 7 345/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в ср. на изт. по адм.ред
23/01/2020 11:00 6 183/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
23/01/2020 10:40 5 646/2019 Гражданско I съдия Чернев производства по ЗЗДН
23/01/2020 10:30 3 462/2016 Наказателно I съдия Чернев противозаконно отнемане на МПС
23/01/2020 10:30 4 530/2019 Гражданско I съдия Чернев вещни искове
23/01/2020 10:20 1 235/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
23/01/2020 10:20 2 253/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
22/01/2020 13:00 7 300/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние
22/01/2020 11:00 1 90/2019 Гражданско IV съдия Георгиев делба
22/01/2020 11:00 2 389/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за вз. по изд. заповед за изп.

Посещения:719370