Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/03/2019 11:00 3 297/2018 Наказателно V Съдия Тодорова анд
14/03/2019 11:00 7 462/2016 Наказателно I Съдия Чернев НОХД
14/03/2019 10:50 6 259/2018 Наказателно I Съдия Чернев анд
14/03/2019 10:45 2 1224/2017 Гражданско V Съдия Тодорова развод
14/03/2019 10:40 5 295/2018 Наказателно I Съдия Чернев анд
14/03/2019 10:30 1 35/2019 Наказателно V Съдия Тодорова жалба МВР
14/03/2019 10:30 4 296/2018 Наказателно I Съдия Чернев анд
14/03/2019 10:20 3 57/2019 Наказателно I Съдия Чернев анд
14/03/2019 10:00 1 64/2019 Гражданско I Съдия Чернев гр.д
14/03/2019 10:00 2 797/2018 Гражданско I Съдия Чернев гр.д
13/03/2019 14:30 7 134/2018 Наказателно V Съдия Тодорова Обида
13/03/2019 13:59 6 146/2018 Наказателно IV Съдия Георгиев НОХД
13/03/2019 13:00 6 328/2018 Наказателно V Съдия Тодорова Грабеж
13/03/2019 12:40 5 54/2019 Наказателно IV Съдия Георгиев НОХД
13/03/2019 11:30 4 312/2018 Наказателно IV Съдия Георгиев нчхд

Посещения:639101