Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
15/10/2019 13:40 11 90/2019 Наказателно I съдия Чернев МВР
15/10/2019 13:30 9 324/2019 Гражданско I съдия Чернев административни производства
15/10/2019 13:00 8 272/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МВП в пияно състояние
15/10/2019 11:45 7 491/2019 Гражданско IV съдия Георгиев производства по ЗЗДН
15/10/2019 11:40 8 152/2019 Наказателно I съдия Чернев нчхд по тъжба на пострадалия
15/10/2019 11:30 6 31/2014 Гражданско IV съдия Георгиев делба
15/10/2019 11:00 2 414/2016 Гражданско IV съдия Георгиев искове за обещетение от деликт
15/10/2019 11:00 3 662/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
15/10/2019 11:00 4 272/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за уст. вз. по изд. заповед за изп.
15/10/2019 11:00 5 275/2019 Гражданско IV съдия Георгиев исковеза уст. вз. по издадена заповед за изп.
15/10/2019 10:50 1 505/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове по СК-развод по взаимно с-сие
15/10/2019 10:40 6 301/2018 Наказателно I съдия Чернев МВР
15/10/2019 10:40 7 79/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
15/10/2019 10:30 4 121/2019 Наказателно I съдия Чернев БАБХ
15/10/2019 10:30 5 345/2019 Гражданско I съдия Чернев производства по ЗЗДН

Посещения:694605