Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
20/06/2019 13:30 8 148/2019 Наказателно I съдия Чернев лека телесна повреда
20/06/2019 11:30 7 129/2019 Наказателно I съдия Чернев с-ви на пр. и дър. на наркотични в-ва
20/06/2019 11:00 5 903/2018 Гражданско I съдия Чернев искове, осн. на неоснователно забог.
20/06/2019 11:00 6 132/2019 Наказателно I съдия Чернев пр. телесни повр. при у-ние на МПС
20/06/2019 10:30 4 210/2019 Гражданско I съдия Чернев производство поЗЛС,ЗГР,ЗБЖИРБ
20/06/2019 10:15 2 84/2016 Гражданско I съдия Чернев делби и искове по ЗН
20/06/2019 10:15 3 374/2016 Гражданско I съдия Чернев делба
20/06/2019 10:00 1 427/2019 Гражданско I съдия Чернев искове по СК
19/06/2019 14:30 9 331/2018 Наказателно IV съдия Георгиев квалифицирани с-ви на кражба
19/06/2019 13:00 8 143/2019 Наказателно IV съдия Георгиев управл. на МПС в ср. на изтър. по адм. ред
19/06/2019 11:50 7 158/2019 Наказателно IV съдия Георгиев произв. по прирож. на чл. 78а НК
19/06/2019 11:30 6 151/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производ. по прилож. на чл. 78 а НК
19/06/2019 11:00 1 45/2019 Наказателно IV съдия Георгиев здравна инспекция
19/06/2019 11:00 2 70/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
19/06/2019 11:00 3 127/2019 Наказателно IV съдия Георгиев БАБХ

Посещения:659939