Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/07/2019 11:00 3 662/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
23/07/2019 11:00 4 887/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
23/07/2019 11:00 5 1019/2018 Гражданско IV съдия Георгиев иск свър. с възст. на зап. част от наследство
23/07/2019 11:00 6 91/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за уст. на вз. по изд. зап. за изп.
23/07/2019 10:50 1 485/2015 Гражданско IV съдия Георгиев развод по чл. 50 от СК
23/07/2019 10:00 1 198/2019 Наказателно I съдия Чернев производства по чл. 153 от ЗЗЗ
18/07/2019 11:30 3 186/2019 Наказателно I съдия Чернев причиняване на телесна повреда
18/07/2019 10:30 2 191/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
18/07/2019 10:00 1 198/2019 Наказателно I съдия Чернев производсва по ЗЗЗ
16/07/2019 11:50 15 185/2019 Наказателно I съдия Чернев производства по чл. 78а НК
16/07/2019 11:30 14 152/2019 Наказателно I съдия Чернев клевета и квалифицирана клевета
16/07/2019 11:00 11 129/2019 Наказателно I съдия Чернев с-ви на прид. и държане на нар. в-ва
16/07/2019 11:00 12 145/2019 Наказателно I съдия Чернев управление на МПС в ср. на изт. по адм ред
16/07/2019 11:00 13 163/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияна с-ние
16/07/2019 10:50 10 416/2019 Гражданско I съдия Чернев други идсове по СК

Посещения:678904