Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
13/12/2018 10:00 1 256/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
13/12/2018 10:00 2 284/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
12/12/2018 14:30 7 818/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
12/12/2018 14:00 6 504/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
12/12/2018 13:30 5 307/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
12/12/2018 11:30 4 250/2018 Наказателно V съдия Тодорова нчхд
12/12/2018 11:00 1 243/2018 Наказателно IV съдия Георгиев анд
12/12/2018 11:00 2 207/2018 Наказателно IV съдия Георгиев анд
12/12/2018 11:00 3 200/2018 Наказателно IV съдия Георгиев анд
12/12/2018 11:00 3 938/2015 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
12/12/2018 10:45 2 557/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
12/12/2018 10:30 1 236/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
11/12/2018 13:00 7 283/2018 Наказателно IV съдия Георгиев чнд
11/12/2018 11:30 6 611/2016 Гражданско IV съдия Георгиев гр.д.
11/12/2018 11:30 12 87/2018 Наказателно I съдия Чернев нохд

Посещения:614898