Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
13/12/2019 11:30 4 84/2019 Наказателно V съдия Тодорова ДНСК
13/12/2019 11:15 3 335/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
13/12/2019 11:00 2 901/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове по СК-развод
13/12/2019 10:45 1 868/2019 Гражданско V съдия Тодорова други искове по СК
11/12/2019 15:00 11 275/2019 Наказателно V съдия Тодорова нчхд по тъжба на пострадал
11/12/2019 13:45 10 275/2019 Гражданско V съдия Тодорова делба
11/12/2019 13:30 9 557/2018 Гражданско V съдия Тодорова административни производства
11/12/2019 13:00 8 797/2019 Гражданско V съдия Тодорова други искове по СК
11/12/2019 13:00 11 309/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние
11/12/2019 12:30 10 143/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в ср. на изт. по адм. ред
11/12/2019 12:00 8 295/2019 Наказателно IV съдия Георгиев поправка и използване на котр.знаци
11/12/2019 12:00 9 300/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние
11/12/2019 11:45 7 347/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производства по чл. 78 а
11/12/2019 11:45 7 318/2019 Наказателно V съдия Тодорова производства по чл. 78 а
11/12/2019 11:30 5 228/2019 Наказателно V съдия Тодорова МВР

Посещения:708900