Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
29/01/2020 11:45 6 350/2019 Наказателно IV съдия Георгиев проидводство по чл.157 ит ЗЗ
29/01/2020 11:30 5 315/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производство по чл. 78аНК
29/01/2020 11:15 4 337/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производство по реабилитация
29/01/2020 11:00 1 33/2019 Наказателно IV съдия Георгиев МВР
29/01/2020 11:00 2 40/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ИААА
29/01/2020 11:00 3 321/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
29/01/2020 10:30 2 20/2018 Наказателно V съдия Тодорова вещно укривателство
29/01/2020 10:15 1 769/2019 Гражданско V съдия Тодорова искови за уст.вз. по изд. заповед за изп.
28/01/2020 13:00 7 295/2019 Наказателно IV съдия Георгиев подправка и изп. на контр. знаци
28/01/2020 12:50 6 17/2020 Наказателно IV съдия Георгиев непр. присъединяване към ел.пр.мрежа
28/01/2020 12:20 5 342/2019 Наказателно IV съдия Георгиев квалифицирани с-ви на кражба
28/01/2020 11:30 5 355/2019 Наказателно I съдия Чернев подправка и изпол. на контролни знаци
28/01/2020 11:00 1 31/2014 Гражданско IV съдия Георгиев делба
28/01/2020 11:00 2 505/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
28/01/2020 11:00 3 392/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за уст.вз. по изд.заповед за изп.

Посещения:719371