Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/12/2019 11:00 7 416/2019 Гражданско I съдия Чернев други искове по СК
17/12/2019 11:00 8 574/2019 Гражданско I съдия Чернев иск за изкупуване част от съссоб. имот
17/12/2019 11:00 9 906/2019 Гражданско I съдия Чернев искове по СК
17/12/2019 10:50 5 295/2017 Гражданско I съдия Чернев вещни искове
17/12/2019 10:40 4 194/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
17/12/2019 10:30 1 977/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производство по ЗЗДН
17/12/2019 10:30 3 476/2019 Гражданско I съдия Чернев иск за реално изп. на договорно задъл.
17/12/2019 10:20 2 548/2018 Гражданско I съдия Чернев делба
17/12/2019 10:15 1 441/2017 Гражданско I съдия Чернев искове за недейсвителност на правни сделки
17/12/2019 10:00 1 233/2019 Наказателно V съдия Тодорова у-ние на МПС в пияно с-ние
13/12/2019 15:00 9 663/2019 Гражданско V съдия Тодорова производство по ЗЗДН
13/12/2019 14:00 8 252/2019 Наказателно V съдия Тодорова трафик на хора
13/12/2019 13:30 7 524/2019 Гражданско V съдия Тодорова установителен иск
13/12/2019 13:15 6 238/2019 Наказателно V съдия Тодорова ИААА
13/12/2019 13:00 5 329/2019 Наказателно V съдия Тодорова ИАРА

Посещения:708901