Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/12/2018 10:30 1 293/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
18/12/2018 13:00 1 292/2017 Наказателно IV съдия Георгиев нохд
13/12/2018 14:30 4 264/2018 Наказателно V съдия Тодорова нохд
13/12/2018 14:00 3 822/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
13/12/2018 13:45 2 190/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
13/12/2018 13:30 1 224/2017 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
13/12/2018 13:15 11 288/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
13/12/2018 10:30 9 266/2018 Наказателно I съдия Чернев чнд
13/12/2018 10:30 10 331/2017 Наказателно I съдия Чернев нохд
13/12/2018 10:20 4 814/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
13/12/2018 10:20 5 262/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
13/12/2018 10:20 6 123/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
13/12/2018 10:20 7 124/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
13/12/2018 10:20 8 290/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
13/12/2018 10:15 3 246/2018 Наказателно I съдия Чернев анд

Посещения:614899