Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/07/2019 13:00 9 312/2018 Наказателно IV съдия Георгиев обида и квалифицирана обида
24/07/2019 13:00 10 330/2018 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние
24/07/2019 11:00 1 302/2018 Наказателно IV съдия Георгиев МВР
24/07/2019 11:00 2 28/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ДИТ
24/07/2019 11:00 3 70/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
24/07/2019 11:00 4 83/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ДИТ
24/07/2019 11:00 5 100/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
24/07/2019 11:00 6 109/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ДАМТН
24/07/2019 11:00 7 111/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ДАМНТ
24/07/2019 11:00 8 116/2019 Гражданско IV съдия Георгиев ДАМНТ
23/07/2019 13:00 9 1/2019 Наказателно IV съдия Георгиев блудство с лице ненавър. 14 г.
23/07/2019 13:00 10 149/2019 Наказателно IV съдия Георгиев привилегирован с-в на кражба
23/07/2019 11:45 8 179/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производства по прилож. на чл. 78 аНК
23/07/2019 11:30 7 491/2019 Гражданско IV съдия Георгиев производства по ЗЗДН
23/07/2019 11:00 2 462/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск

Посещения:678905