Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
17/10/2019 11:40 5 29/2019 Наказателно I съдия Чернев МВР
17/10/2019 10:40 4 189/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
17/10/2019 10:30 3 176/2019 Наказателно I съдия Чернев други адм. наказателни дела
17/10/2019 10:15 1 548/2018 Гражданско I съдия Чернев делба
17/10/2019 10:15 2 489/2019 Гражданско I съдия Чернев искове за уст. вз. по изд. заповед за изп.
16/10/2019 13:00 6 217/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние
16/10/2019 11:30 5 234/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ДАМТН
16/10/2019 11:00 1 28/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ДИТ
16/10/2019 11:00 2 100/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
16/10/2019 11:00 3 207/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
16/10/2019 11:00 4 209/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
15/10/2019 14:15 14 348/2017 Наказателно I съдия Чернев средна телесна повреда
15/10/2019 14:00 13 150/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
15/10/2019 13:50 12 390/2019 Гражданско I съдия Чернев установителен иск
15/10/2019 13:40 10 968/2018 Гражданско I съдия Чернев установителен иск

Посещения:694606