Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/06/2019 13:00 6 23/2019 Наказателно IV съдия Георгиев клевета и квалифицирана клевета
26/06/2019 12:30 5 171/2012 Наказателно IV съдия Георгиев кражба предст. опасет рецидив
26/06/2019 11:30 4 266/2017 Наказателно IV съдия Георгиев кражба
26/06/2019 11:00 1 332/2018 Наказателно IV съдия Георгиев МВР
26/06/2019 11:00 2 40/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ИААА
26/06/2019 11:00 3 80/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
26/06/2019 10:30 1 27/2019 Наказателно I съдия Чернев тежка и ср. телесна повреда
26/06/2019 10:30 2 210/2019 Гражданско I съдия Чернев чл. 19 ЗТР
25/06/2019 13:00 7 265/2017 Наказателно IV съдия Георгиев измама
25/06/2019 11:30 6 92/2019 Наказателно IV съдия Георгиев квалифицирани с-ви на кражба
25/06/2019 11:00 2 164/2016 Гражданско IV съдия Георгиев делби и искове по ЗН
25/06/2019 11:00 3 981/2017 Гражданско IV съдия Георгиев делба
25/06/2019 11:00 4 658/2016 Гражданско IV съдия Георгиев искове за обещ. по чл. 200 от КТ
25/06/2019 11:00 5 193/2019 Гражданско IV съдия Георгиев други искове по СК
25/06/2019 10:50 1 413/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове по СК

Посещения:659940