Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
27/06/2019 16:00 8 951/2018 Гражданско V съдия Тодорова искове за развод и недейст. на брака
27/06/2019 15:30 7 435/2019 Гражданско V съдия Тодорова производства по ЗЗДН
27/06/2019 14:00 6 178/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове по ЗОДОВ
27/06/2019 11:30 5 332/2019 Гражданско V съдия Тодорова установителен иск
27/06/2019 11:00 6 462/2016 Наказателно I съдия Чернев противозаконно отнемане на МПС
27/06/2019 11:00 7 120/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
27/06/2019 10:50 5 94/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
27/06/2019 10:40 4 1133/2018 Гражданско I съдия Чернев административни производства
27/06/2019 10:30 3 251/2018 Наказателно I съдия Чернев ДИТ
27/06/2019 10:30 4 157/2019 Наказателно V съдия Тодорова комисия за защита на потребителите
27/06/2019 10:20 2 901/2018 Гражданско I съдия Чернев други искове по СК
27/06/2019 10:15 1 578/2017 Гражданско I съдия Чернев делба
27/06/2019 10:15 3 35/2019 Наказателно V съдия Тодорова МВР
27/06/2019 10:00 2 710/2018 Гражданско V съдия Тодорова установителен иск
27/06/2019 09:50 1 483/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове по СК

Посещения:659941