Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
24/10/2019 14:30 1 299/2019 Наказателно V съдия Тодорова у-ние на МПС в пияно състояние
23/10/2019 13:00 4 292/2017 Наказателно IV съдия Георгиев квалофицирани състави на кражба
23/10/2019 11:20 3 270/2019 Наказателно IV съдия Георгиев чл. 157/ЗЗ
23/10/2019 11:00 1 33/2019 Наказателно IV съдия Георгиев МВР
23/10/2019 11:00 2 138/2019 Наказателно IV съдия Георгиев Комисия за защита на потребителите
22/10/2019 13:00 5 216/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние
22/10/2019 11:00 1 505/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
22/10/2019 11:00 2 798/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
22/10/2019 11:00 3 298/2019 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
22/10/2019 11:00 4 642/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове по СК-издръжка,изменение
21/10/2019 14:30 1 296/2019 Наказателно V съдия Тодорова у-ние на МПС в пияно с-ние
17/10/2019 14:00 8 462/2016 Наказателно I съдия Чернев противозаконно отнемане на МПС
17/10/2019 14:00 9 572/2019 Наказателно I съдия Чернев искове по уст. вземане по изд. заповед
17/10/2019 13:30 7 1090/2018 Гражданско I съдия Чернев установителен иск
17/10/2019 13:00 6 181/2018 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние

Посещения:694607