Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
20/12/2018 11:00 1 116/2018 Наказателно IV съдия Георгиев нохд
20/12/2018 11:00 6 347/2017 Наказателно I съдия Чернев нохд
20/12/2018 10:45 5 134/2017 Наказателно I съдия Чернев нчхд
20/12/2018 10:40 4 301/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
20/12/2018 10:30 3 897/2013 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
20/12/2018 10:15 2 1091/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
20/12/2018 10:00 1 1081/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
19/12/2018 14:30 9 253/2018 Наказателно V съдия Тодорова нохд
19/12/2018 13:30 6 196/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
19/12/2018 13:30 7 297/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
19/12/2018 13:30 8 282/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
19/12/2018 13:15 5 950/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
19/12/2018 11:00 4 390/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
19/12/2018 10:45 2 283/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
19/12/2018 10:45 3 1106/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.

Посещения:614901