Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
21/08/2019 10:30 2 474/2019 Гражданско V съдия Тодорова ЗЗДН
21/08/2019 10:00 1 225/2019 Наказателно V съдия Тодорова чл.343 б
07/08/2019 13:00 4 1/2019 Наказателно IV съдия Георгиев блудство с лице ненавършило 14 г.
07/08/2019 11:15 2 330/2018 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в пияно с-ние
07/08/2019 11:00 1 138/2019 Наказателно IV съдия Георгиев комисия за защита на потребителите
07/08/2019 10:50 3 213/2019 Наказателно IV съдия Георгиев грабеж
31/07/2019 11:30 1 292/2017 Наказателно IV съдия Георгиев квалифицирани с-ви на кражба
30/07/2019 13:00 8 143/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в ср. на изтър. по адм. ред
30/07/2019 12:50 7 211/2019 Наказателно IV съдия Георгиев е-ние на МПС в пияно с-ние
30/07/2019 11:30 5 391/2018 Гражданско IV съдия Георгиев иск за реално изп. на догавор. задължение
30/07/2019 11:30 6 1159/2018 Гражданско IV съдия Георгиев иск за реално изп. на договор. з-ние
30/07/2019 11:00 2 798/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
30/07/2019 11:00 3 90/2019 Гражданско IV съдия Георгиев делба
30/07/2019 11:00 4 275/2019 Гражданско IV съдия Георгиев иск уст. същ.на вземане по изд. заповед
30/07/2019 10:50 1 413/2019 Гражданско IV съдия Георгиев развод по чл. 50 от СК

Посещения:678906