Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
25/01/2018 13:30 6 801/2013 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
25/01/2018 13:30 9 363/2017 Наказателно I съдия Чернев нохд
25/01/2018 11:30 5 433/2011 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
25/01/2018 11:00 8 462/2016 Наказателно I съдия Чернев нохд
25/01/2018 10:45 4 1245/2017 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
25/01/2018 10:40 7 954/2015 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
25/01/2018 10:30 3 1226/2017 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
25/01/2018 10:20 4 723/2017 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
25/01/2018 10:20 5 940/2017 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
25/01/2018 10:20 6 441/2017 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
25/01/2018 10:15 2 371/2017 Наказателно V съдия Тодорова анд
25/01/2018 10:15 3 743/2016 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
25/01/2018 10:00 1 373/2017 Наказателно V съдия Тодорова анд
25/01/2018 10:00 1 325/2017 Наказателно I съдия Чернев анд
25/01/2018 10:00 2 714/2017 Гражданско I съдия Чернев гр.д.

Посещения:508224