Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
28/09/2018 14:00 2 174/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
28/09/2018 13:00 1 219/2018 Наказателно V съдия Тодорова чнд
27/09/2018 14:30 4 231/2017 Наказателно V съдия Тодорова нохд
27/09/2018 14:15 3 1094/2017 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
27/09/2018 14:00 2 162/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
27/09/2018 13:30 1 112/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
26/09/2018 15:00 6 411/2017 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
26/09/2018 14:45 5 152/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
26/09/2018 14:30 4 151/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
26/09/2018 14:00 3 977/2017 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
26/09/2018 13:45 2 148/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
26/09/2018 13:30 1 147/2018 Наказателно V съдия Тодорова анд
26/09/2018 13:00 4 265/2017 Наказателно IV съдия Георгиев нохд
26/09/2018 11:30 3 187/2018 Наказателно IV съдия Георгиев анд
26/09/2018 11:00 1 185/2018 Наказателно IV съдия Георгиев анд

Посещения:580615