Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/09/2019 15:30 10 230/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове за уст. на вз. по изд. заповед за изп.
26/09/2019 14:30 9 136/2019 Наказателно V съдия Тодорова квалифицирани с-ви на кражба
26/09/2019 14:15 8 169/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове по КЗ
26/09/2019 14:00 7 557/2018 Гражданско V съдия Тодорова административни производства
26/09/2019 13:45 6 370/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове за уст. на вз. по заповед за изп.
26/09/2019 13:30 5 15/2019 Наказателно V съдия Тодорова производ. по молби за реабилитация
26/09/2019 11:00 4 290/2019 Гражданско V съдия Тодорова иск за недейст. на завещ. разпореждания
26/09/2019 10:45 3 687/2018 Гражданско V съдия Тодорова делба
26/09/2019 10:30 2 938/2015 Гражданско V съдия Тодорова делба
26/09/2019 10:00 1 157/2019 Наказателно V съдия Тодорова комисия за защита на потребителите
25/09/2019 13:00 6 23/2019 Наказателно IV съдия Георгиев клевета и квалифицирана клевета
25/09/2019 12:30 5 217/2019 Наказателно IV съдия Георгиев управление на МПС в пияно с-ние
25/09/2019 11:45 4 216/2019 Наказателно IV съдия Георгиев управление на МПС в пияно с-ние
25/09/2019 11:00 1 40/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ИААА
25/09/2019 11:00 2 80/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ

Посещения:688198