Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
26/10/2017 14:00 2 214/2017 Наказателно V съдия Тодорова нохд
26/10/2017 11:00 1 388/2016 Наказателно V съдия Тодорова нохд
25/10/2017 14:00 6 479/2016 Наказателно V съдия Тодорова нохд
25/10/2017 13:45 5 736/2015 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
25/10/2017 13:30 4 925/2015 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
25/10/2017 11:30 3 761/2016 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
25/10/2017 11:30 8 304/2017 Наказателно IV съдия Георгиев анд
25/10/2017 11:15 2 660/2017 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
25/10/2017 11:00 4 244/2017 Наказателно IV съдия Георгиев анд
25/10/2017 11:00 5 245/2017 Наказателно IV съдия Георгиев анд
25/10/2017 11:00 6 246/2017 Наказателно IV съдия Георгиев анд
25/10/2017 11:00 7 247/2017 Наказателно IV съдия Георгиев анд
25/10/2017 10:45 2 251/2017 Наказателно IV съдия Георгиев анд
25/10/2017 10:45 3 340/2017 Наказателно IV съдия Георгиев анд
25/10/2017 10:20 1 339/2017 Наказателно IV съдия Георгиев чнд

Посещения:486850