Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
23/05/2019 11:00 7 120/2019 Наказателно I съдия Чернев КАТ
23/05/2019 10:40 6 284/2018 Наказателно I съдия Чернев МВР
23/05/2019 10:30 5 252/2018 Наказателно I съдия Чернев ИААА
23/05/2019 10:20 3 288/2019 Гражданско I съдия Чернев админисктративни производства
23/05/2019 10:20 4 291/2019 Гражданско I съдия Чернев администратинви производства
23/05/2019 10:15 1 897/2018 Гражданско I съдия Чернев искове за тр. възнаграждение
23/05/2019 10:15 2 901/2018 Гражданско I съдия Чернев други искове по СК
22/05/2019 13:00 4 312/2018 Наказателно IV съдия Георгиев обида и квалифицирана обида
22/05/2019 11:30 3 92/2019 Наказателно IV съдия Георгиев квалифицирани с-ви на кражба
22/05/2019 11:00 1 332/2018 Наказателно IV съдия Георгиев МВР
22/05/2019 11:00 2 40/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ИААА
21/05/2019 13:00 5 116/2018 Наказателно IV съдия Георгиев продаж. и държ. на акцизни ст. без бандерол
21/05/2019 11:30 4 887/2018 Гражданско IV съдия Георгиев установителен иск
21/05/2019 11:00 2 658/2018 Гражданско IV съдия Георгиев оскове за обещ. по чл. 200 КТ
21/05/2019 11:00 3 327/2019 Гражданско IV съдия Георгиев производства по ЗЗДН

Посещения:653357