Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
30/01/2020 15:00 11 676/2019 Гражданско V съдия Тодорова искове за развод
30/01/2020 14:00 10 290/2019 Гражданско V съдия Тодорова иск за недейст. на завещателни р-ния
30/01/2020 13:30 9 365/2019 Наказателно V съдия Тодорова у-ние на МПС в пияно с-ние
30/01/2020 13:00 8 364/2019 Наказателно V съдия Тодорова неплащане на издръжка
30/01/2020 11:45 7 341/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
30/01/2020 11:30 5 879/2018 Гражданско V съдия Тодорова делба
30/01/2020 11:30 6 343/2019 Наказателно V съдия Тодорова други анд
30/01/2020 11:15 4 570/2019 Гражданско V съдия Тодорова делба
30/01/2020 11:00 2 462/2016 Наказателно I съдия Чернев противозаконно отнемане на МПС
30/01/2020 10:45 3 370/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
30/01/2020 10:30 1 24/2016 Наказателно I съдия Чернев управление на МПС в пияно с-ние
30/01/2020 10:30 2 135/2019 Гражданско V съдия Тодорова делба
30/01/2020 10:00 1 382/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
29/01/2020 13:00 3 177/2019 Наказателно V съдия Тодорова противозаконно подпомагане на чужденец
29/01/2020 13:00 7 149/2019 Наказателно IV съдия Георгиев привилигировани състави на кражба

Посещения:719383