Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
19/07/2018 13:30 2 504/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
19/07/2018 13:30 10 158/2018 Наказателно I съдия Чернев чнд
19/07/2018 13:30 11 467/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
19/07/2018 13:15 1 582/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
19/07/2018 13:15 9 402/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
19/07/2018 11:00 8 174/2017 Наказателно I съдия Чернев нохд
19/07/2018 10:40 6 84/2016 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
19/07/2018 10:30 7 844/2014 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
19/07/2018 10:20 5 25/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
19/07/2018 10:15 3 975/2017 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
19/07/2018 10:15 4 113/2018 Наказателно I съдия Чернев анд
19/07/2018 10:00 1 256/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
19/07/2018 10:00 2 157/2018 Гражданско I съдия Чернев гр.д.
18/07/2018 11:00 1 297/2018 Гражданско IV съдия Георгиев гр.д.
18/07/2018 11:00 2 240/2018 Гражданско IV съдия Георгиев гр.д

Посещения:563284