Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
14/11/2019 14:00 2 705/2019 Гражданско V съдия Тодорова производства по ЗЗДН
14/11/2019 13:30 1 233/2019 Наказателно V съдия Тодорова у-ние на МПС в пияно с-ние
13/11/2019 14:30 3 84/2019 Наказателно V съдия Тодорова ДНСК
13/11/2019 14:15 2 232/2019 Наказателно V съдия Тодорова КАТ
13/11/2019 13:30 1 71/2019 Наказателно V съдия Тодорова неплащане на издръжка
13/11/2019 13:00 5 23/2019 Наказателно IV съдия Георгиев клевета и квалифицирана клевета
13/11/2019 11:45 4 158/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производства по пр. на чл. 78 аНК
13/11/2019 11:00 1 40/2019 Наказателно IV съдия Георгиев ИААА
13/11/2019 11:00 2 80/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
13/11/2019 11:00 3 142/2019 Наказателно IV съдия Георгиев КАТ
12/11/2019 13:00 6 143/2019 Наказателно IV съдия Георгиев у-ние на МПС в ср. на изт. по адм. ред
12/11/2019 12:30 5 311/2019 Наказателно IV съдия Георгиев производства по чл.157 от ЗЗ
12/11/2019 11:30 4 300/2019 Наказателно IV съдия Георгиев управление на МПС в пияно с-ние
12/11/2019 11:00 1 658/2018 Гражданско IV съдия Георгиев искове за обещетение по чл.200 КТ
12/11/2019 11:00 2 296/2019 Гражданско IV съдия Георгиев искове за уст. вз. по изд. заповед за изп.

Посещения:700161