Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
21/03/2019 14:00 4 42/2019 Наказателно V съдия Тодорова нохд
21/03/2019 11:30 3 485/2017 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
21/03/2019 10:30 2 936/2018 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
21/03/2019 10:15 1 182/2019 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
20/03/2019 14:00 3 250/2018 Наказателно V съдия Тодорова нчхд
20/03/2019 13:00 3 265/2017 Наказателно IV съдия Георгиев нохд
20/03/2019 13:00 4 278/2018 Наказателно IV съдия Георгиев нохд
20/03/2019 11:00 1 257/2018 Наказателно IV съдия Георгиев анд
20/03/2019 11:00 2 286/2018 Наказателно IV съдия Георгиев анд
20/03/2019 10:15 2 176/2019 Гражданско V съдия Тодорова гр.д.
20/03/2019 10:00 1 17/2019 Наказателно V съдия Тодорова анд
19/03/2019 13:00 6 23/2019 Наказателно IV съдия Георгиев нчхд
19/03/2019 11:45 5 129/2019 Гражданско IV съдия Георгиев гр.д.
19/03/2019 11:30 4 872/2018 Гражданско IV съдия Георгиев гр.д.
19/03/2019 11:30 10 709/2013 Гражданско I съдия Чернев гр.д.

Посещения:639119