Насрочени заседания

Date
Дата/Час Пор. № Дело №/Год. Тип Състав Докладчик Предмет Движение
18/07/2019 11:30 3 186/2019 Наказателно I съдия Чернев причиняване на телесна повреда
18/07/2019 10:30 2 191/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияно с-ние
18/07/2019 10:00 1 198/2019 Наказателно I съдия Чернев производсва по ЗЗЗ
16/07/2019 11:50 15 185/2019 Наказателно I съдия Чернев производства по чл. 78а НК
16/07/2019 11:30 14 152/2019 Наказателно I съдия Чернев клевета и квалифицирана клевета
16/07/2019 11:00 11 129/2019 Наказателно I съдия Чернев с-ви на прид. и държане на нар. в-ва
16/07/2019 11:00 12 145/2019 Наказателно I съдия Чернев управление на МПС в ср. на изт. по адм ред
16/07/2019 11:00 13 163/2019 Наказателно I съдия Чернев у-ние на МПС в пияна с-ние
16/07/2019 10:50 10 416/2019 Гражданско I съдия Чернев други идсове по СК
16/07/2019 10:45 9 522/2019 Гражданско I съдия Чернев производства по ЗГР
16/07/2019 10:40 8 844/2014 Гражданско I съдия Чернев делба
16/07/2019 10:30 5 486/2019 Гражданско I съдия Чернев производства по ЗЗДН
16/07/2019 10:30 6 543/2019 Гражданско I съдия Чернев искова по СК
16/07/2019 10:30 7 551/2019 Гражданско I съдия Чернев производствоа по ЗГР
16/07/2019 10:20 4 523/2019 Гражданско I съдия Чернев производство по ЗГР

Посещения:667017