Изследване сред граждани и адвокати

 1. Според Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата ?

  1. 37 (57%)Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
  2. 20 (31%)Делата се разглеждат в разумен срок
  3. 7 (10%)Не мога да преценя
 2. Според Вас, делата отлагат ли се често?

  1. 31 (48%)Отлагат се прекалено често
  2. 29 (45%)Отлагат се толкова, колкото е необходимо
  3. 4 (6%)Не мога да преценя
 3. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?

  1. 19 (15%)Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
  2. 15 (12%)Неправилно призоваване на страните по делото
  3. 24 (19%)Не явяване на свидетелите
  4. 19 (15%)Искания за представяне на нови доказателства
  5. 8 (6%)Не представяне навреме на исканата съдебната експертиза или неявяване на вещото лице
  6. 18 (14%) Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
  7. 15 (12%)Неявяване на страните
  8. 7 (5%)Не мога да преценя
 4. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?

  1. 14 (12%)Съд
  2. 29 (26%)Адвокати
  3. 34 (31%)Свидетели
  4. 12 (11%)Другата страна
  5. 9 (8%)Вещите лица
  6. 6 (5%)Служителите в съда
  7. 5 (4%)Друго
 5. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?

  1. 24 (37%)2 седмици
  2. 25 (39%)1 месец
  3. 13 (20%)2 месеца
  4. 1 (1%)3 месеца
  5. 1 (1%)повече

Посещения:580613