Служители

Административен секретар:
Лена Николчова
тел. (0725) 60 172

Главен счетоводител:
Станислава Николова
тел. (0725) 60 173

Деловодител - Касиер:
Вера Димитрова
тел. (0725) 60 173

Съдебни Секретари:
Цветанка Николова
Стефка Методиева
Любка Костова
тел. (0725) 60 173

Секретар СИС:
Иванка Благоева
тел. (0725) 60 175

Деловодство:
Ирина Йорданова
Ирина Борисова
тел. (0725) 60 174

Деловодител регистратура:
Мария Лазарова
тел. (0725) 60 174

Архивар:
Теменужка Никифорова
тел. (0725) 60 174

Призовкар:
Наталия Цигова

Чистач:
Свобода Петрова - Стоянова

Огняр:
Велин Ненчев


Посещения:726674