Публични продажби на Районен съд Елин Пелин

О Б Я В Л Е Н И Я  

 

ДАТА

НОМЕР НА ДЕЛО / ГОДИНА


от 25.08.2017г. до 25.09.2017г.

45/2014 - изтегли

от 18.09.2017г. до 18.10.2017г.

53/2014 - изтегли

от 13.10.2017г. до 13.11.2017г.

100/2006 - изтегли

Посещения:486846