Обяви и съобщения

    УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,


   За времето от 02.01.2018 година  до 16.01.2018 година  Районен съд – Елин Пелин ще бъде в инвентаризация.
   През посочения период справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите ще се дават в регистратурата на съда от 11.00 часа до 12.00 часа и от 16.00 часа до 17.00 часа.


                                               С уважение:
                                               Ръководството на Районен съд – Елин Пелин


 

     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

     Районен съд  - Елин Пелин на 11.05.2017г. за времето от 10:00 до 16:00 ч. ще проведе „Ден на отворените врати”.
     „Денят на отворените врати”, ще протече по следния начин:
     - Разглеждане на съдебната палата и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация. 
     - Запознаване на присъстващите с функциите на отделните звена на съда, включващо разглеждане на регистратура, служби, деловодства, кабинети, съдебна зала и др. 
     - Всяка група ще има специална среща с административния ръководител на съда, който ще ги запознае със структурата и начина на работа на институцията.
     - Съдия от съда ще ги запознае със структурата на съдебната система, със спецификата на работата на магистратите и с функциите на районния съд. Специално внимание ще се обърне на Правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.
     - В края на деня, ще се отговаря на въпроси и ще се проведе дискусия.


 

     ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО
 
     Уважаеми граждани и адвокати,

     Уведомяваме Ви, че може да внасяте държавни такси по приходната сметка на съда, чрез ПОС терминално устройство, поставено в регистратурата на Районен съд – Елин Пелин.
Няма ограничение в размера на сумите и основанието за плащане.
Плащанията се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти.
При разплащане чрез ПОС терминално устройство не се дължат комисионни (такси).


Посещения:508232