Обяви и съобщения

           УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,


           За времето от 02.01.2019 година  до 21.01.2019 година  Районен съд – Елин Пелин ще бъде в инвентаризация.
           През посочения период справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите ще се дават в регистратурата на съда от 11.00 часа до 12.00 часа и от 16.00 часа до 17.00 часа.


                                               С уважение:
                                               Ръководството на Районен съд – Елин Пелин


 

           УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

           Районен съд  - Елин Пелин съвместно с Районна Прокуратура – Елин Пелин на 27.04.2018г. за времето от 10:00 часа до 16:00 часа ще проведе „Ден на отворените врати”.
          „Денят на отворените врати”, ще протече по следния начин:
          - Разглеждане на съдебната палата и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация.
          - Запознаване на присъстващите с функциите на отделните звена на съда, включващо разглеждане на регистратура, служби, деловодства, кабинети, съдебна зала и др.
          - Всяка група ще има специална среща с административния ръководител на съда, който ще ги запознае със структурата и начина на работа на институцията, спецификата на работата на магистратите и с функциите на районния съд. Специално внимание ще се обърне на Правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.
          - В края на деня, ще се отговоря на въпроси и ще се проведе дискусия.
                                                      
                                            Административен секретар:  /п/
                                                                                       / Лена Николчова/     ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО
 
     Уважаеми граждани и адвокати,

     Уведомяваме Ви, че може да внасяте държавни такси по приходната сметка на съда, чрез ПОС терминално устройство, поставено в регистратурата на Районен съд – Елин Пелин.
Няма ограничение в размера на сумите и основанието за плащане.
Плащанията се извършват с всички видове дебитни и кредитни карти.
При разплащане чрез ПОС терминално устройство не се дължат комисионни (такси).


Посещения:614930