Контакти

Адрес:
п.к. 2100, гр. Елин Пелин, ул. Владимир Заимов 1
тел. (0725) 60172
факс: (0725) 60174
e-mail: sekretari@rs-elinpelin.org

Административен секретар:
Лена Николчова
тел. (0725) 60 172

Главен счетоводител:
Станислава Николова
тел. (0725) 60 173

Деловодител - Касиер:
Вера Димитрова
тел. (0725) 60 173

Съдебни Секретари:
Цветанка Николова
Стефка Методиева
Любка Костова
тел. (0725) 60 173
e-mail: sekretari@rs-elinpelin.org

Секретар СИС:
Иванка Благоева
тел. (0725) 60 175
e-mail: delovodstvo_sis@rs-elinpelin.org

Деловодство:
Ирина Йорданова
Ирина Борисова
тел. (0725) 60 174

Регистратура:
Мария Лазарова
тел. (0725) 60 174

Архивар:
Теменужка Никифорова
тел. (0725) 60 174


Посещения:719411