Ден на отворени врати в Районен съд гр. Елин Пелин

          На 10.05.2019  г. Районен съд - Елин Пелин организира Ден на отворени врати в сградата на съдебната институция.                     
          На събитието бяха поканени да присъстват всички учебни заведения на територията на Община Елин Пелин и Община Горна Малина.        
          Административният ръководител на Районен съд - Елин Пелин - Росица Тодорова и държавния съдебен изпълнител -  Мария Топалова проведоха среща с ученици от СУ „Васил Левски“ в гр.Елин Пелин и СОУ „Христо Ботев“ в с.Горна Малина, които посетиха съда заедно със свои преподаватели.          
          Под формата на лекция гостите на съда бяха запознати с основните функции на правораздавателната дейност, с цел популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система.                 
          В съдебната зала на РС - Елин Пелин учениците облякоха тоги и изпълниха функциите на съдии, прокурори, адвокати и страни в проведен симулативен наказателен процес. 


 

 


 


Посещения:719396