Банкови сметки

 

У Н И К Р Е Д И Т  Б У Л Б А Н К
BIC КОД: UNCRBGSF


IBAN: BG64 UNCR 9660 3100 3818 16 - Приходна сметка за държавни такси, глоби и разноски
BIC: UNCRBGSF  УниКредит Булбанк - Елин Пелин
 
IBAN: BG54 UNCR 9660 3300 3818 34 - Набирателна сметка за депозити за вещи лица, парични гаранции по наказателни и граждански дела
BIC: UNCRBGSF  УниКредит Булбанк - Елин Пелин

IBAN: BG54 UNCR 9660 3300 3818 34 - Държавен съдебен изпълнител
BIC: UNCRBGSF  УниКредит Булбанк - Елин Пелин


Посещения:726684